Ogólne Warunki Umowy

 

 1. Zastosowanie, partnerzy umowy, ograniczenia dostaw

  • Następujące Warunki Umowy w wersji obowiązującej w dniu zamówienia znajdują zastosowanie do wszystkich umów kupna towarów zawieranych pomiędzy Jako-o Möbel und Spielmittel für die junge Familie GmbH i Klientem.
  • W przypadku, kiedy zamawiający jest konsumentem, nie znajduje zastosowania nr 11 niniejszych Warunków Umowy dotyczący tylko umów z przedsiębiorcami.
  • Ogólne Warunki Umowy regulują szczegóły stosunku umownego między stronami i zawierają jednocześnie ważne informacje dla konsumentów zgodnie z obowiązującym prawem. Ogólne Warunki Umowy można pobrać pod linkiem w naszym sklepie internetowym w trakcie zamówienia, zapisać na komputerze i/lub wydrukować. Ogólne Warunki Umowy dotyczące zamówienia zostaną przesłane przez nas odrębnie na trwałym nośniku danych (np. przez email, załącznik pdf (skrót od Portable Document Format) lub wydruk na papierze) razem z potwierdzeniem wysyłki i zawarcia umowy, jednakże najpóźniej w chwili dostawy towaru.
  • Istnieją następujące ograniczenia dostaw: dostarczamy towar tylko do Klientów mających miejsce zamieszkania (adres faktury) w Polsce i posiadających możliwość podania tu adresu dostawy.
 2. Obowiązki informacyjne w przypadku umów zawieranych na odległość

  • Partnerem umowy dla Klientów jest Jako-o Möbel und Spielmittel für die junge Familie GmbH, August-Grosch-Str. 28-38, 96476 Bad Rodach, NIEMCY, Tel. (22) 116 2735 (obowiązuje regularna taryfa telefoniczna operatora telekomunikacji stacjonarnej, ew. odbiegające taryfy telefonii komórkowej), Email: service@jako-o.pl, nr wpisu do rejestru handlowego: HRB 1339 Amtsgericht Coburg (Sąd Rejonowy Coburg), numer identyfikacyjny dla potrzeb podatku VAT: DE 811270797, reprezentowana przez Dyrektora Spółki: Klausa Habermaaßa (Klaus Habermaass) i Prezesów Zarządu Haralda Grosch i Karla Fischer (Harald Grosch i Karl Fischer).
   Spółka nie posiada filiali w innych państwach UE.
   Spółka Jako-o Möbel und Spielmittel für die junge Familie GmbH nazywana będzie dalej JAKO-O.
  • Istotne cechy towarów wykazane są w opisie danego artykułu, który może zostać pobrany podczas procedury zamówienia.
  • W przypadku niezawinionego braku możliwości realizacji zamówienia z powodu niewykonania zobowiązań umownych przez dostawcę JAKO-O zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy.
  • Umowa zawierana jest w następujący sposób: Klient zamawia towar w sklepie internetowym w jednej z udostępnionych wersji językowych. Opis towaru w sklepie internetowym JAKO-O nie stanowi wiążącej oferty ze strony Sprzedawcy, a jedynie zaproszenie Klienta do złożenia wiążącej oferty zawarcia umowy. Ofertę do zawarcia umowy kupna składa Klient przez wypełnienie formularza zamówienia internetowego zamieszczonego na stronie internetowej JAKO-O i kliknięcie "Zamawiam i płacę". Przedtem Klient może w dowolnym momencie sprawdzić produkty w wirtualnym koszyku i w razie potrzeby dokonać zmian. Przed sfinalizowaniem zamówienia Klient może ponownie także sprawdzić swoje dane dotyczące zamówienia i płatności i w razie potrzeby dokonać odpowiednich zmian.

   Umowa zostaje zawarta dopiero w chwili wysłania do Klienta zamówionego towaru przez JAKO-O w ciągu 6 dni (dorozumiane przyjęcie oferty) lub w chwili przyjęcia zamówienia Klienta w celu zawarcia umowy za pośrednictwem poczty e-mail.

   Umowa może zostać zawarta wyłącznie w języku polskim. Tekst umowy (składający się z zamówienia, Ogólnych Warunków Umowy oraz poświadczenia wysyłki i zawarcia umowy) zostanie przez nas zapisany i wysłany Klientowi za pośrednictwem poczty e-mail z zapewnieniem ochrony danych.
  • Ceny wskazane na stronie internetowej zawierają ustawowy podatek VAT. Zgodnie z następującymi Warunkami dostawy Klient ponosi dodatkowe koszty opakowania i wysyłki oraz ewentualne opłaty celne.
  • Wszelkie informacje udostępnione przez JAKO-O są – o ile nie wskazano inaczej – ograniczone czasowo do chwili pobrania ich przez Klienta, ponieważ JAKO-O stale aktualizuje swoje informacje, oferty i ceny.
 3. Pouczenie o odstąpieniu od umowy dla KONSUMENTÓW

  Prawo do odstąpienia od umowy

  Klient ma prawo odstąpienia od umowy – bez podania przyczyny - w ciągu 14 dni. Czas ten liczy się od dnia, w którym Klient lub upoważniona przez Klienta osoba (nie może to być jednak kurier firmy przewozowej), otrzymał ostatni zamówiony produkt.
  Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy Klient musi poinformować o tym fakcie firmę

  Jako-o Möbel und Spielmittel für die junge Familie GmbH
  August-Grosch-Str. 28-38
  96476 Bad Rodach
  NIEMCY
  Telefon: (22) 116 2735
  *regularna taryfa telefoniczna operatora telekomunikacji stacjonarnej, ew. odbiegające taryfy telefonii komórkowej
  E-post: service@jako-o.pl

  w formie jednoznacznego oświadczenia o zamiarze odstąpienia od umowy (np. przez wysłany pocztą list, telefaks, lub e-mail).
  W tym celu Klient może skorzystać z formularza wzoru odstąpienia od umowy (do pobrania pod www.jako-o.pl/odwolanie_dementi ), jednakże nie jest on do tego zobowiązany.
  W celu zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  Konsekwencje odstapienia od umowy

  W przypadku odstąpienia od umowy, JAKO-O zwróci Klientowi wszystkie poniesione koszty, łącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów powstałych na skutek skorzystania z innej niż oferowana przez JAKO-O, standardowa usługa kurierska), niezwłocznie, w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy. Zwrot kosztów nąstępuje w ten sam sposób, w jaki wpłynęła do nas płatność – chyba, że wyraźnie ustalono inaczej. Klient w żadnym wypadku nie jest obciążany kosztami tego zwrotu. JAKO-O zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu kosztów, aż do momentu otrzymania towaru lub też potwierdzenia odesłania tegoż towaru, w zależności od tego, co miało miejsce wcześniej.

  Prosimy bezzwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać do nas lub przekazać nam zamówiony towar. Zwrot jest skuteczny tylko pod warunkiem zachowania terminu 14 dni.

  JAKO-O ponosi koszty zwrotu towaru.

  Klient tylko wtedy musi ponieść koszty jakiejkolwiek utraty wartości towaru, jeżeli utrata ta powstała na skutek przekroczenia standardowego sprawdzenia właściwości bądź też sposobu użytkowania produktu.

  Wykluczenie lub przedwczesne wygaśnięcie prawa do odstąpienia od umowy

  Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania w przypadku umów dotyczących dostaw:

  • produktów, które nie są prefabrykowane i które zostały przygotowane na specjalne zamówienie Klienta lub są jednoznacznie dostosowane do jego indywidualnych oczekiwań;
  • produktów podatnych na szybkie zepsucie lub z krótką datą ważności;

  Prawo do odstąpienia od umowy wygasa przedwcześnie w przypadku umów dotyczących dostaw:

  • produktów zaplombowanych, które nie nadają się do zwrotu z powodu ochrony zdrowia lub higieny lub których zabezpieczenie zostało zerwane po doręczeniu,
  • produktów, które zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi produktami już po doręczeniu.
  • nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;

  Realizacja: W celu zapewnienia jak najszybszej realizacji Klient proszony jest o odesłanie towaru możliwie w oryginalnym opakowaniu i łącznie ze wszystkimi częściami opakowania lub przynajmniej w odpowiednim nadającym się do transportu opakowaniu. Należy domagać się od przedsiębiorcy transportującego towar wystawienia poświadczenia przesyłki oraz przechowywać je aż do realizacji skutków odstąpienia od umowy. Prosimy o zwrócenie uwagi na fakt, że podane w tym akapicie modalności nie są warunkiem skutecznego wykonania prawa do odstąpienia od umowy.

  JAKO-O – wzór formularza odstąpienia od umowy

  (W przypadku zamiaru odstąpienia od umowy prosimy o wypełnienie i odesłanie nam następującego formularza)

 4. Informacje o realizacji zamówień drogą elektroniczną

  • W celu złożenia zamówienia należy wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”. W koszyku widoczna jest lista wszystkich wybranych przez Klienta produktów do zakupu. Koszyk wyświetla się po dokonaniu wyboru produktu przez Klienta. Istnieje możliwość modyfikacji ilości produktów lub usunięcia ich z koszyka.
  • Jeżeli wszystkie produkty w odpowiedniej ilości znajdują się w koszyku, można kontynuować zamówienie przez kliknięcie odpowiedniego przycisku. Klient może wpisać adres na fakturę oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu jak również formę płatności i dostawy. Przed sfinalizowaniem zamówienia zostaną ponownie wyświetlone wszystkie szczegóły zamówienia i istnieje możliwość ponownej korektury danych.
  • Jeżeli Klient jest konsumentem, to otrzymuje możliwość zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Umowy oraz ich zapisania i wydrukowania. Klient może kontynuować zamówienie, jeżeli oświadczy, że zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Umowy i wyrazi zgodę na włączenie ich do stosunku umownego.
  • JAKO-O zapisuje zamówienie łącznie z danymi osobowymi.
 5. Formy płatności i zastrzeżenie własności

  • W chwili zawarcia umowy Klient zobowiązany jest do zapłacenia ceny towaru.
  • Faworyzowaną formą płatności jest płatność kartą kredytową. Klient wyraża zgodę na rozliczenie zamówienia przez JAKO-O z jego instytutem kredytowym, w szczegolności w drodze bankowości elektronicznej. Akceptujemy tez alternatywne formy płatności jak PayPal, Trustly i Przelewy24 (P24).
  • Dostarczony lub w inny sposób przekazany towar lub świadczenie pozostaje własnością JAKO-O aż do momentu całkowitej zapłaty. W przypadku, kiedy cena towaru nie została całkowicie zapłacona, a towar został obciążony prawami osób trzecich lub podlega innym wpływom osób trzecich, Klient zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia o tym JAKO-O na piśmie. W przypadku kolejnej sprzedaży towaru objętego zastrzeżeniem własności Klient przenosi na JAKO-O już w tej chwile wszelkie roszczenia wynikające z tej sprzedaży, niezależnie od faktu, czy nastąpiła ona przed czy po ew. przetworzeniu objętego zastrzeżeniem własności towaru.
 6. Dostawa i warunki dostawy

  • Realizujemy zamówienia wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polski:
   1. Zamówienia dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL– czas realizacji wynosi 4 - 6 dni roboczych od zamówienia, o ile towar jest dostępny. Inne terminy realizacji są wskazane w opisie produktu i w koszyku. Koszty dostarczenia i opakowania zamówionego towaru wynoszą 14,95 zł. Możliwe jest także dostarczenie do paczkomatu DHL na terenie Polski.
   2. Ekspresowa realizacja zamówień jest aktualnie niedostępna.
  • W przypadku dostarczenia towaru Klientowi ponosi on koszty dostawy i ew. opłaty celne.
  • Koszty dostarczenia wskazane są także bezpośrednio przed sfinalizowaniem zamówienia w witrynie sklepu internetowego. JAKO-O zastrzega sobie prawo do stałej lub tymczasowej oferty wyłącznie dostaw standardowych i/lub do tymczasowej rezygnacji z pobierania kosztów dostawy przez sklep internetowy.
 7. Prawa Klienta w przypadku wad towaru i odpowiedzialność JAKO-O

  • Ustawowy termin rękojmii wynosi 2 lata i zaczyna się w chwili dostarczenia towaru tudzież otrzymania towaru przez Klienta. W przypadku jakichkolwiek trudności Klient ma możliwość wsparcia przez nasz Centrum Wsparcia Klienta.
  • JAKO-O usunie na własny koszt i zgodnie z własnym uznaniem wady zareklamowane przez Klienta, w drodze reperatury lub dostarczenia nowych części lub części po kompletnej eliminacji wad.
  • Jeżeli naprawa lub dostawa zastępcza nie powiodły się w odpowiednim terminie, to Klient ma prawo do wyboru między obniżeniem ceny lub unieważnieniem umowy.
  • Jeżeli następne regulacje nie stanowią inaczej, Klient nie ma prawa do dalszych roszczeń, niezależnie od podstawy prawnej. JAKO-O nie odpowiada więc za szkody, które powstały na rzeczach innych niż dostarczony towar, w szczególności JAKO-O nie odpowiada za utracony zysk lub inne szkody majątkowe Klienta. Wykluczenie lub ograniczenie odpowiedzialności kontraktowej JAKO-O dotyczy także odpowiedzialności osobistej jej pracowników, przedstawicieli i osób wykonujących jej zobowiązania.
  • Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy odpowiedzialności JAKO-O za szkody spowodowane umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, lub w przypadku szkód na osobach. Nie dotyczy ono także przypadku, kiedy Klient domaga się odszkodowania na podstawie przepisów ustawowych.
  • W przypadku szkody z tytułu zaniedbania powodującego naruszenie istotnych zobowiązań umownych przez JAKO-O, odszkodowanie za szkody rzeczowe ograniczone jest do wysokości typowo powstałej szkody.
  • Klient zobowiązany jest do bezzwłocznego zgłoszenia przedsiębiorstwu transportowemu lub spedycyjnemu ewidentnych, widocznych z zewnątrz szkód na opakowaniu towaru.
  • W przypadku nieuzasadnionej reklamacji i produktu bez wad i błędów JAKO-O ma prawo do wystawienia Klientowi rachunku za koszty przesyłki i kontroli w wysokości 180,00 zł. Klient ma prawo do udowodnienia niższego lub wyższego nakładu. Ponadto w tym przypadku Klient ponosi koszty wysyłki.
 8. Kod użytkownika / Hasło / Kod indywidualny (klucz) Klienta

  • Wraz z zarejestrowaniem się w Sklepie Internetowym JAKO-O tworzone jest konto Klienta w celu umożliwienia transakcji zamówień i płatności. JAKO-O informuje o tym pisemnie Klienta po wprowadzeniu przez niego jego danych adresowych. Klient otrzymuje wtedy kod użytkownika, hasło i ew. kod indywidualny (klucz) Klienta, które służą jego identyfikacji i autoryzacji i z tego względu mogą być używane wyłącznie przez Klienta. Klient jest zobowiązany do starannego i poufnego przechowywania tych danych oraz do ochrony ich przed dostępem osób trzecich.
  • Jeżeli Klient ma wskazówki lub jeżeli musiałoby mu się nasuwać podejrzenie, że nieupoważnione osoby trzecie posiadają wiedzę odnośnie jego danych, to jest on zobowiązany do bezzwłocznego powiadomienia o tym JAKO-O w celu zablokowania dostępu do jego konta.
  • W przypadku zwłoki w płatności lub przedwczesnego wycofania upoważnienia do pobrania należności z konta Klienta, rozwiązania lub zablokowania podanego rachunku bankowego lub po upływie ważności karty kredytowej, JAKO-O ma prawo do zablokowania konta Klienta.
 9. Informacje o polityce prywatności

  JAKO-O pobiera i przetwarza dane osobowe w celu realizacji zamówień, pielęgnacji relacji z Klientem oraz w celu promocju naszych reklam. W związku z tym udostępniamy te dane, jeżeli jest to konieczne, również osobom trzecim, jak np. dostawcom. W celu oceny zdolności kredytowej Klienta JAKO-O zastrzega sobie prawo do udostępniania odpowiednich danych profesjonalnej wywiadowni gospodarczej.

  Ponadto umożliwiamy starannie przez nas wybranym dostawcom, producentom markowym i wydawnictwom przesyłanie Klientowi reklam w postaci informacji i promocji. Techniczne przetwarzanie danych powierzamy częściowo zewnętrznym dostawcom usług.

  Jeżeli Klient nie chce otrzymywać żadnych dalszych informacji i ofert, może w każdej chwili nieformalnie zawiadomić nas o jego sprzeciwie odnośnie korzystania z jego danych przez nas i przez osoby trzecie w celach marketingowych (drogą pocztową: JAKO-O GmbH, August-Grosch-Str. 28-38, 96476 Bad Rodach, NIEMCY; pocztą elektroniczną przez e-mail: service@jako-o.pl.

  Odpowiedzialny dział: Jako-o Möbel und Spielmittel für die junge Familie GmbH, August-Grosch-Straße 28-38, 96476 Bad Rodach, NIEMCY.

  Nasze postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się tutaj.

 10. Wybór prawa

  • Niniejsze Warunki Umowy oraz wszelkie stosunki prawne między stronami regulowane są przez prawo polskie z wyjątkiem ustaw o międzynarodowym handlu towarami.
   Przepisy ustawowe regulujące ograniczenie wyboru prawa i przepisów bezwzględnie obowiązujących w szczególności tego państwa, w którym Klient jako konsument ma miejsce zamieszkania pozostają nienaruszone.
  • Znajdują zastosowanie ustawowe przepisy dotyczące właściwości sądu.
 11. Szczególne Warunki dotyczące umów z przedsiębiorcami

  W przypadku, kiedy Klient nie jest konsumentem tylko przedsiębiorcą mają miejsce następujące odstępstwa od wyżej wymienionych Warunków Umowy. Klient proszony jest o uwzględnienie faktu, że zamówienia w naszym sklepie internetowym nie są traktowane jako dostawa wewnątrzwspólnotowa.

  • W przypadku, kiedy Klient jest przedsiębiorcą nie znajduje zastosowania regulacja nr 3 niniejszych Warunków odnośnie prawa do odstąpienia od umowy.
  • W odróżnieniu od nr 8 niniejszych Warunków w stosunkach przedsiębiorczych rękojmia zostaje ograniczona w następujący sposób:
   1. Termin rękojmi jest ograniczony do 12 miesięcy.
   2. Rękojmia JAKO-O wobec Klienta – jeżeli jest on przedsiębiorcą – jest subsydiarna wobec rękojmii dostawcy.W tym celu JAKO-O przenosi przyszłe roszczenia z tytułu rękojmi wobec producenta/dostawcy dotyczące oprogramowania (Software) i sprzętu komputerowego (Hardware) i/lub dokumentacji lub innych wskazówek dotyczących obsługi na Klienta. Klient przyjmuje tą cesję. Klient ma więc możliwość dochodzenia – w razie konieczności na drodze sądowej - swoich roszczeń z tytułu rękojmii najpierw przeciwko producentowi/dostawcy. Upływ terminu roszczenia z tytułu rękojmi przeciwko JAKO-O jest wstrzymany na czas sądowego dochodzenia roszczeń. JAKO-O przekaże Klientowi wszelkie dokumenty umowne i udzieli wszelkich informacji o stronie umowy niezbędnych do dochodzenia roszczeń. Rękojmia JAKO-O odżywa w momencie, kiedy
    dochodzenie roszczeń wobec producenta/dostawcy nie ma szans na sukces ze względów prawnych lub z powodu utraty majątku np. wskutek niewypłacaloności, z powodu braku możliwości znalezienia, z powodu ograniczeń prawnych lub istniejących praw przeciwstawnych.
  • W odstępstwie od regulacji zawartych w nr 8 niniejszych Warunków Umowy Klient – jeżeli jest on przedsiębiorcą – jest zobowiązany do niezzwłocznego sprawdzenia towaru lub świadczenia i do bezzwłocznego zakwestionowania ewentualnie odkrytych wad. Znajduje zastosowanie § 377 HGB (niemieckiego kodeksu handlowego).
  • Odpowiedzialność JAKO-O z jakiejkolwiek podstawy prawnej jest ograniczona do wysokości wartości zamówienia. Każda dalsza odpowiedzialność za szkody jest wykluczona, w szczególności wykluczona jest odpowiedzialność bez winy. Odpowiedzialność na podstawie niemieckiej ustawy o odpowiedzialności cywilnej za produkt (Produkthaftungsgesetz) pozostaje nienaruszona.
  • Kupujący ma prawo do potrącenia tylko w przypadku, kiedy jego roszczenia wzajemne są prawomocnie stwierdzone lub uznane przez JAKO-O.
  • Warunki Umowy Klienta znajdują zastosowanie tylko za wyraźną i wyrażoną na piśmie zgodą JAKO-O.
  • Miejscem wykonania zobowiązania i określającym wyłączną właściwość sądu jest Bad Rodach.

  Wiążącą wersją niniejszych Warunków Umowy jest wyłącznie wersja w języku polskim. Wersja ta ma rozstrzygające znaczenie.

 12. Wskazówki dotyczące usuwania odpadów

  Ustawodawca zakazuje wyrzucania elektrycznego i elektronicznego sprzętu wraz z odpadami komunalnymi. Urządzenia te są oznaczane symbolem przedstawionym poniżej.

  Urządzenia te mogą zawierać substancje, które mają szkodliwy wpływ na ludzkie zdrowie oraz na środowisko.

  JW gospodarstwach domowych urządzenia, które nie są już dłużej używane, należy zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska.

  Stare urządzenia można przekazać bezpłatnie do komunalnego punktu zbiórki.

  Informacje o lokalizacji punktu zbiórki można uzyskać w urzędzie miasta lub zarządzie gminy.

  Entsorgung

  Urządzenia elektryczne i elektroniczne, które przeznaczone są do selektywnej zbiórki, oznaczone są symbolem przekreślonego kosza na śmieci.